Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
 

HORTAYA BORZAYA  Slovakia

HORTAYA BORZAYA

                                                                               Ušľachtilý kôň a chrt – dve najcennejšie zvieratá z celého majetku Arabského beduína či Kirkízskeho lovca šeliem.K jeho majetku patrí ešte lovecký orol alebo sokol.
Prečo boli chrti po celé tisícročia obľúbencami aj vládcov a kráľov ktorí neboli odkázaní na korisť ktorú im ich lovecký pes uloví? Spýtať sa môže iba ten ktorý nevidel chrta loviť. Na dokonalý pohyb chrta je fantastický pohľad.
Jedným z chrtov pochádzajúcich z Euroázie ktoré je aj v súčastnosti loveckým plemenom je Hortaya Borzaya. Účelom tejto stránky je priniesť viac informácii o histórii a súčastnosti málo známeho plemena Hortaya Borzaya ...
 

                                                                                    cbok

Noble horse and hound - two most valuable animals from the entire property of Arabic Bedouin or Kirghiz hunter of wild beasts. Hunting eagle or falcon complete his hunting trousseau.
If someone would ask me why where the hounds for millenniums the favourites of monarchs and kings even if they were not dependent on the outcome of the hunt?. I would reply, that they have not seen the hound hunting. It is a wonderful sight to see the hound running. One of the hounds of Eurasian origin that is still a hunting breed - Hortaya Borzaya. The purpose of this page is to bring more information about past and present history of this not very well-known dog.

Hortaya Borzaya (Hort,Chorty,Chortaja)
Živý poklad z Východoeurópskej stepi

....po mnohých starobylých národoch zostali iba vzácne hrobky so šperkami, pár kresieb, legendy a vyobrazený lovecký pes – krátkosrstý chrt menom Chorty. Názov plemena pochádza z jazyka starých Slovanov ktorí pre „chudé“ lovecké psy pravdepodobne používali názov hrt alebo chrt. V novodobej histórii pre toto plemeno používajú v krajne jeho pôvodu termín Hortaya Borzaya. Areálom pôvodu Hortaya je rozsiahle územie východoeurópskej stepi ktorý sa ťahá od západnej Ukrainy skoro tritisíc kilometrov na východ cez rieku Ural až do západnej Kazašskej stepi. ..... Severnou hranicou areálu je líniou súčasných miest Orel – Tambov – Samara - Omsk a tiahne sa približne sedemsto kilometrov na juh, do Čierneho mora a Kavkazu. História plemena je stará minimálne tisíce rokov......

Mnoho štátov vznikalo a zanikalo na tomto území, politické hranice sa nespočetne veľakrát posúvali a menily. Aj z tohoto dôvodu by bolo nesprávne tvrdiť že Hortaya patrí niektorému konkrétnemu národu alebo štátu. Chrti žijú a lovia spoločne s človekom v rozsiahlych stepiach Euroázie od pradávna. V 4 storočí nášho letopočtu napísal Herodót o Skýtoch zo stepí súčasnej východnej Európy a o ich loveckých psoch prenasledujúcich a loviacich zver pre svojich pánov. Z hrobiek Skýtov a veľa ďalších kmeňov ktorý obývali toto územie poznáme okrem iného aj šperky s vyobrazením psov – chrtov.

            Chrtov chovali pred dvomi tisíckami rokov aj Kelti ktorí obývali územie od Britských ostrovov až k Číne. Dodnes sa na Ukraine spievajú „koledy“ : pre strelca Ivasenka, ktorý si vedie svojho milovaného chortého. Je známe že politické a kultúrne kontakty medzi dnešným Ruskom, Ukrainou a moslimským svetom kde sa chovajú ázijský chrti, boli odpradávna veľmi živé.

Až do októbrovej revolúcie v roku 1917 sa na tomto území konaly tradičné jarné a jesenné trhy na ktoré dovážali obchodníci z Ázie tovar, tkaniny, ovocie a obchodovalo sa aj s ťavami, ovcami a koňmi. Na týchto trhoch sa stretávali aj lovci a chovatelia loveckých chrtov ktorí ovplyvnili výskyt chrta ako loveckého psa o čom je veľa záznamov. Napríklad Tyszkiewicz (1881) zaznamenal že poľskí lovci nakupovali svoje najlepšie lovecké chrty na ukrainskych trhoch od východných Tatarov.


Súčasná kynológia ako ju poznáme – výstava, kluby, plemenné knihy začala v mestách kde bola väčšia koncentrácia ľudí ktorí mali dostatok času venovať sa svojej záľube. Ako je všeobecne známe FCI založili v roku 1911. Moderná kynológia ma teda veľmi krátku históriu a je aktivity sa väčšinou organizovali v mestách. Hortaya je chovaná tisícročia hlboko v stepi ďaleko od mestských kynológov.

V roku 1917 vybuchla v Rusku revolúcia a následne bola už ZSSR izolovaná od okolitého sveta i od medzinárodných kontaktov, chovateľov a v konečnom dôsledku i od FCI ktorej nebolo členom. Kvôli politickej a ekonomickej situácii v ZSSR bol štandard Chortého uznaný v roku 1951 spolu s mnohými ďalšími pôvodnými plemenami psov. Sovietský zväz po rozpade v roku 1986 a nové samostatné štáty zahájili svoju činnosť aj v oblasti kynológie.

Tradičný chov Chortého je zastrešený loveckými spolkami ktoré sú súčasťou Ruskej federácie loveckých kynológov (Ruská skratka RFOS). RFOS je aj zakladajúcim členom RKF a súčasne členom FCI.

V roku 2001 bol v Rusku založený Národný klub plemena Hortaya Borzaya ktorého aktivity spájajú záujemcov o toto plemeno z rôznych štátov ZSSR a zároveň pripravujú podklady pre uznanie plemena v FCI.

 

Hortaya Borzaya
the treasure from Eastern Europe steppes

Hortaya Borzaya (or Hort,Horty,Chortaja) is an ancient steppe breed which hunting during centuries without any serious brake. The name „Hortaya“ was developed from roof ( hrt ), common for Slavic and neighbour nations. The breed s natural habitat is the great area of Eastern European steppe, which takes about 3000 km long trough Ukraine over the Ural river to the western part of Kazakhstan. And about 700 km wide from North (Orel – Tambov – Samara – Omsk line) to the South (up to the Black Sea and Caucasus).

The history of this dog is at least as long as the last millenium. Many nations are involved in its history. Political borders of many states were changed many times in its habitat. So it is incorrect to say that this is a breed of only the one nation or of only the one modern state. The cultural and political contacts between this territory and world of wide known Sighthound breeders that we have in Tatar area, Arabian or Turkish world were very close for ages. There were many other Asian and Muslim armies, travellers, migrants and traders.......

During ages Hortaya Borzaya is the main wide spread hunting dog here and one of the mostancient, natural selected and stable windhound breed. We must remember there were never. Scent – hounds or Spitz – like dogs: there are no forests – the natural hunting area for Scent – hounds or Spitzes (or Russian Laikas).

The most ancient dog breeds were formed thanks for special needs and terms only. Their outlook is a result, not an aim of breeding. Hortaya is under the strong selection during all its history up today. Its phenotype was formed as a results for working needs. Short strong shiny coat, elegant outward appereance, health and balanced behaviour are selected by ages.

Hortaya has a very practical outlook nothing is too much, nothing is too litle. No wonder, only hunt and work selection created this breed. This process was slowly and naturaly done during many ages. The breed is absolutely adopted to its habitat and for work. So only now, when many new Hortaya owner whoare not hunters but only town amateurs come into breedin, we need the breeds standards and kennel clubs to keep breeds qualities of our favourite breed. Hortaya is one of a very small account of breeds witch has a standard descibred only by borders of the breed, not for any theoretical ideal dog as we may see in many modern created breeds...............

The most ancient sighthound breeds existed during ages and our main task is to keep these breeds without modern changing or without breeding results for the best show outward apearence.

FCI was established at the 1911 year. Modern „club“ Kynology has very short history, which was mostly going during only the one XX century. The great part of this history was done by the town dog fanciers. But the most Hortaya owners are native hunters and live in the small vilagess in the deep steepe. USSR was close for international dog contacts and wasn t a FCI member.

Revolutions, wars and economical instability never do any good for kynology. The native Hortaya habitat was close only inside the USSR borders. The official standard was recognised only at 1951 thanks to some political, economical and national peculiarities in former USSR.

USSR was disintegrated after 1986 year „Perestojka“ , new kynological units were established in the former USSR area. Hortaya Borzaya as the ore hunting dog breeds are mainly bred and shown in the clubs and shows of all country Hunting Kennel Clubs system (Russian RFOS – Russian Federation of Hunting Kynology).

RFOS is the basic member of RKF – Russian Federation of Kynology that is the FCI member. Now clubs from former USSR are working for recognising Hortaya by FCI but it takes some time

 

 
TOPlist